Foto: Magnus Aronson

För dig som är ung

Danderyds församling vill möta dig som är ung i Danderyd. Genom olika verksamheter skapar vi mötesplatser för tonåringar och unga vuxna.

Här delar vi lek och allvar, sång och musik, glädje och sorg, tro och tvivel. Kort sagt – vi delar livet med varandra!

Behöver du någon att prata med?  Finns det någon som lyssnar?
Till prästerna i Danderyds församling kan du alltid vända dig med dina frågor och funderingar – oavsett vad det handlar om. Prästerna har absolut tystnadsplikt vilket innebär att det som sägs, inte under några omständigheter, förs vidare.

Foto: Magnus Aronson

Det kostar inget och om du behöver hjälp med att prata med någon annan hjälper vi dig att förmedla den kontakten.

Ta gärna kontakt!

Henrik Brosché
Ansvarig för ungdomsverksamheten
Tel: 08-568 957 24, 070-259 00 68
e-post: henrik.brosche@svenskakyrkan.se 

 

Ledarstegen och SKUDA

Alla behöver goda förebilder. Bli en du också!

Ungdomskväll, After school och TGIF

Mötesplatser för dig som vill träffa vänner och är nyfiken på vad kyrkan är för något.

Vox ungdomskör

En kör för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Man behöver inte kunna sjunga perfekt- vi lär oss tillsammans!