Enebykyrkan

Kyrkan i Enebyberg är namnet på samarbetet mellan Danderyds församling (Svenska kyrkan) och Enebykyrkans församling (Equmeniakyrkan). Här samarbetar församlingarna i gudstjänstlivet och i verksamheter för vuxna.

Enens förskola (Kyrkans förskola) finns också i huset. Equmenia (Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation) har scouter för olika åldrar, söndagsskola, konfirmation och tonår. Några gånger per år är det Gudstjänst med små och stora.

Sedan 2006 samverkar dessutom Enebykyrkans församling, Danderyds församling och Danderyds kommun i mötesplatsen Träffpunkten med aktiviteter för alla åldrar genom bibliotek, förskola, fritidsgård, dagcenter med mera. Eftersom lokalerna delas av Enebykyrkans församling, Danderyds församling och Danderyds kommun så anordnas många program i samarbete med varandra. Bland dessa kan nämnas Författarkvällarna och ungdomsevenemang med musik med flera där både kyrkans ungdomar och kommunens ungdomsgård finns med.

360-grader rundvandring i Enebykyrkan.

Tillgänglighet 
Enebykyrkan är utrustad med teleslinga. Lokalerna är i markplan vilket gör det lätt att komma in i både kyrkorummet och samlingslokaler. Det finns dessutom hiss till källarplanet.

Hemsida: enebykyrkan.se

Adress: Alvägen 20 B, Eneby torg, Enebyberg

Karta