Enebykyrkan

Kyrkan i Enebyberg är namnet på samarbetet mellan Danderyds församling (Svenska kyrkan) och Enebykyrkans församling (Equmeniakyrkan). Här samarbetar församlingarna i gudstjänstlivet och i verksamheter för vuxna.

Sedan 2006 samverkar  Enebykyrkans församling, Danderyds församling och Danderyds kommun i mötesplatsen Träffpunkten med aktiviteter för alla åldrar. Eftersom lokalerna delas av Enebykyrkans församling, Danderyds församling och Danderyds kommun så anordnas många program i samarbete med varandra. 

360-grader rundvandring i Enebykyrkan.

Tillgänglighet 
Enebykyrkan är utrustad med teleslinga. Lokalerna är i markplan vilket gör det lätt att komma in i både kyrkorummet och samlingslokaler. Det finns dessutom hiss till källarplanet.

Hemsida: enebykyrkan.se

Adress: Alvägen 20 B, Eneby torg, Enebyberg

Karta