Foto: Lars Lindgren

Enebykyrkans kör

För dig som tycker om att sjunga blandad repertoar i gudstjänst och i konserter.

Enebykyrkans kör är en kyrkokör med cirka 30 medlemmar. Kören medverkar vid några gudstjänster per termin och brukar dessutom ha en vår- respektive julkonsert varje år. Kören har även medverkat vid direktsänd gudstjänst i Sveriges Radio, konsert med Janne Schaffer, psalmkvällar och andra musikaliska projekt.

Tid: tisdagar kl. 19.00 – 20.30.
Plats: Enebykyrkan
Körledare: Eva Wedin, 070-776 01 65.
e-post: evalm.wedin@gmail.com