Ekumeniskt seminarium hos Birgittasystrarna i Djursholm

Samtal med Magdalena Dahlborg, medarbetare på kulturskriften Signum, utifrån hennes nya bok ”En kort introduktion till ekumenik”. Väl mött på Pingstdagen 19 maj kl 14.00! Kaffeservering i Birgittasystrarnas vackra kloster.

Tid: Pingstdagen 19 maj 14.00
Plats: Burevägen 12, Djursholm

Vad är ekumenik?

Svenskkyrkliga, katoliker, ortodoxa, pingstvänner… Även om kristenheten är uppdelad i olika kyrkor och samfund, så är dessa egentligen bara olika delar av den enda världsvida kyrkan. När delarna samtalar och samverkar kallas det för ekumenik.

Ekumenik handlar i grunden om relationer. Ekumeniskt arbete strävar efter Kristi kyrkas enhet och stärker de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Foto: Elliot Elliot

I Danderyd och Täby finns Danderyd-Täby ekumeniska råd som varje år i januari arrangerar ekumeniska böneveckan där alla trossamfunden medverkar och bjuder in till olika gudstjänster. Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i mer än 120 länder. Böneveckan infaller alltid samma vecka varje år.

De första troende
För de allra första kristna, som levde på Nya testamentets tid, samlades kristna i mindre och större grupper i Jesu efterföljd. Under historiens gång har kyrkan delats i olika grenar och samfund. I början av 1900-talet tog en ekumenisk rörelse fart som ville samla de olika delarna av kyrkan.

När kristna i olika kyrkor och samfund idag träffas och har gemensamma aktiviteter, då kallas det ekumenik. På nationell nivå i Sverige samordnas det ekumeniska arbetet av Sveriges kristna råd. Runt om i landet finns många lokala kristna råd där kyrkor från olika traditioner möts.

Så säger Bibeln
I Bibeln beskrivs grunden för arbetet med enhet och ekumenik så här i Johannesevangeliet 17:21:

”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig”.
 
Läs mer här: Sveriges kristna råd

Birgittasystrarna

Birgittasystrarnas kloster, även Birgittasystrarnas gästhem, är ett katolskt nunnekloster inom Birgittinorden beläget på Burevägen 8 och 12 i Djursholm, Danderyds kommun. Klostret invigdes 1923 och drivs som stiftelse av Birgittasystrarna, varmed Birgittinorden var återförd till Sverige efter mer än 300 år.

Artikel i LIVET 2022 av Mia Sjöström