Foto: Magnus Aronson

Bokning, administration och kommunikation

Här hittar du kontaktuppgifter till bokning, kansli, ekonomi, kommunikation, personaladministratör, IT-samordnare med mera.

Bokning av dop, vigsel, begravning samt kyrkor och kapell (kontaktuppgifter)

Bokning av församlingsgårdar (kontaktuppgifter)

Kanslichef
Martin Sandström  08-568 957 09
e-post: martin.sandstrom@svenskakyrkan.se  

Församlingsvärdar
Anna Rosenblad och Ludwig Brandt(kontakt)

Kommunikation
Christina Högberg  08-568 957 08   SMS/MMS: 073-201 94 91
e-post: christina.hogberg@svenskakyrkan.se

Bita Sylvén 08-568 957 23 SMS/MMS: 070-778 77 45
e-post: brita.sylven@svenskakyrkan.se  

HR-ansvarig
Paola Ekenberg 08-568 957 19 SMS/MMS: 070-341 48 32 
e-post: paola.ekenberg@svenskakyrkan.se 

Administration
Madeleine Olving och Jenny Weister (kontakt)

IT-samordnare 
Andreas Lund, 08-568 957 30, 070-744 33 40 
e-post: andreas.lund@svenskakyrkan.se 

 

 

 

 

Andreas Lund IT-ansvarig Foto: Magnus Aronson