Foto: Anders Gustafsson

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän kan vara en svår händelse. Sorgen och saknaden är ofta påtaglig men en del känner även frid och tacksamhet över en människa som har funnits.

Begravning är, i sin vidaste bemärkelse, att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Det är en helhet som kan ses som tre delar: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. 

Begravningar i Danderyds kyrka, Altorps kapell, Petruskyrkan och Sätraängskyrkan

Begravningar i Danderyds församling  
Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Danderyds kyrkas lilla kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Danderyds kyrkas lilla kapell, Klockare Malms kapell.

Inför begravningen tar den präst som kommer att hålla i begravningen kontakt med de anhöriga. Man bestämmer en tid för att träffas då man bland annat förbereder begravningsgudstjänsten.

Foto: Torsten Bundsen

Borgerlig begravning
Det finns inga regler eller ordningar för hur en borgerlig begravning ska gå till. Anhöriga kan utforma begravningsakten som de själva önskar.

Altorps kapell är den lokal som används vid borgerlig begravning. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle.

Anlita begravningsbyrå eller ordna själv?
Det vanligaste är att man som anhörig tar hjälp av en begravningsbyrå för att ordna med det praktiska men det finns också möjlighet att ordna med begravningen på egen hand. Kanske har den avlidne framfört egna önskningar muntligt eller skriftligt. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls utan gravsätta på en gång.

Om du vill ta hand om vissa uppgifter själv i samband med begravningen är du välkommen att rådgöra med Danderyds församling. Du kan ringa själv eller via den begravningsbyrå som eventuellt anlitats.

Vad händer vid dödsfall?
Oavsett om döden inträffar i hemmet eller på en vårdinrättning ska en läkare utfärda ett dödsbevis. Beviset lämnas till skatteverket, som utfärdar ett intyg på att den avlidne kan begravas. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).Den avlidnes kropp förvaras på sjukhusets bårhus i väntan på begravningen.

Boka begravning och/eller minnesstund (kontaktuppgifter)

 

Ordna begravning

Här kan du läsa mer om hur du ordnar en begravning. Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Klockare Malms kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Klockare Malms kapell.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och Danderyds församling ansvarar för begravningsverksamheten inom Danderyds kommun.

Begravningslagen

Sedan den 1 maj 2012 har Sverige en ny begravningslag. Den innebär att man som anhörig ganska snart ska kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

Begravningsgudstjänst

Tillsammans med prästen planerar anhöriga för avsked och begravningsgudstjänst. Prästen hör av sig för att boka in en träff då ni tillsammans planerar begravningen. Då kan man berätta hur man har det i sorgen och berätta för prästen om den döde samt bestämma psalmer, solosånger och musik till begravningsgudstjänsten. Om ni vill förmedlas en kontakt med församlingens musiker.

Gravrätt

Alla avlidna som har varit folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Detta ingår i den obligatoriska begravningsavgiften. Gravplatser kan upplåtas utan, med begränsad eller med gravrätt .

Välj gravplats

Det finns flera alternativ för en gravplats. Här finns en presentation av kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund, barnminneslund, det muslimska gravområdet, spridning av aska i askminneslund eller på annan plats.

Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar är det vanligt att känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. I den här gruppen delar du dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter.