Foto: Mayron Oliviera /Unsplash

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän kan vara en svår händelse. Sorgen och saknaden är ofta påtaglig men en del känner även frid och tacksamhet över en människa som har funnits.

Begravning är, i sin vidaste bemärkelse, att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Det är en helhet som kan ses som tre delar: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. 

Begravningar i Danderyds kyrka, Altorps kapell, Petruskyrkan och Sätraängskyrkan
Danderyds församling och Corona.

Information om begravningar i samband med Corona-pandemin

Begravningar i Danderyds församling  
Begravningar i Danderyds församling kan ske i Danderyds kyrka, Petruskyrkan, Sätraängskyrkan, Sjukhuskyrkans kapell, Danderyds kyrkas lilla kapell och i Altorps kapell. Borgerliga begravningar äger rum i Altorps kapell och Danderyds kyrkas lilla kapell, Klockare Malms kapell.

Inför begravningen tar den präst som kommer att hålla i begravningen kontakt med de anhöriga. Man bestämmer en tid för att träffas då man bland annat förbereder begravningsgudstjänsten.

Borgerlig begravning
Det finns inga regler eller ordningar för hur en borgerlig begravning ska gå till. Anhöriga kan utforma begravningsakten som de själva önskar.

Altorps kapell är den lokal som används vid borgerlig begravning. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle.

Anlita begravningsbyrå eller ordna själv?
Det vanligaste är att man som anhörig tar hjälp av en begravningsbyrå för att ordna med det praktiska men det finns också möjlighet att ordna med begravningen på egen hand. Kanske har den avlidne framfört egna önskningar muntligt eller skriftligt. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls utan gravsätta på en gång.

Om du vill ta hand om vissa uppgifter själv i samband med begravningen är du välkommen att rådgöra med Danderyds församling. Du kan ringa själv eller via den begravningsbyrå som eventuellt anlitats.

Vad händer vid dödsfall?
Oavsett om döden inträffar i hemmet eller på en vårdinrättning ska en läkare utfärda ett dödsbevis. Beviset lämnas till skatteverket, som utfärdar ett intyg på att den avlidne kan begravas. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).Den avlidnes kropp förvaras på sjukhusets bårhus i väntan på begravningen.

Boka begravning
Begravningar bokas via Katarina Engelin eller Marie Smeds.
Telefon: 08-568 957 10 (måndag – torsdag 9.00-12.00 och 13.00-15.00 och fredagar 9.00-12.00)

För minnesstunden finns våra församlingsgårdar att hyra.
Boka hos våra församlingsvärdar, 08-568 957 35.
Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00.
Madeleine Olving
Ingvor Hallström

Begravningar i Djursholms kapell bokas hos Christiane Højlund.
Telefon: 070-952 81 82.
E-post: christiane.hojlund@gmail.com  

Begravningar i Enebykyrkan bokas på:
Telefon: 08-568 919 30.