Barn i låg- och mellanstadieåldern sjunger i ett ljust rum.
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barnkörerna

Körerna övar en gång i veckan och några gånger per termin sjunger vi i söndagens högmässa i Danderyds kyrka.

Flickkörlek
För tjejer som vill prova på körsång på ett lekfullt sätt. Vi lär känna våra röster, lär oss enkla sånger och övar rytm och gehör. Vi sjunger i gudstjänst 1-2 gånger per termin.
Anmälan tas emot tidigast den månad barnet fyller fem år. För närvarande är det fullt men kölista finns.
Ålder: 5-6 år
Plats: Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund
Tid: onsdagar kl 16.30-17.00. Start vecka 6.
Ledare: Kerstin Evén och Kerstin Alling
Anmälan: kerstin.even@svenskakyrkan.se

Mariakören
För tjejer i årskurs 1-2. Vi lär känna våra röster och sjunger unison körsång, sakralt som profant, barnvisor och gospel. Vi övar oss i hur man står och sitter när man sjunger och hur man följer en dirigent. Vi medverkar i tre gudstjänster per termin.
Tid: Onsdagar 17.15-18.00. Start vecka 5.
För närvarande fullt. Kölista finns.
Plats: Petruskyrkans församlingsgård, Kyrkvägen 27, Stocksund 
Ledare: Kerstin Evén och Kerstin Alling
Anmälan: kerstin.even@svenskakyrkan.se

Ceciliakören
Tjejer åk 3-6. Nu börjar vi träna tvåstämmighet, sjunger på flera språk samt fortsätter övning av gehöret. Repertoaren är mest sakral barnkör, men även gospel, musikal och pop. Vi medverkar vid ca 3-4 gudstjänster och konserter per termin samt åker på körresa och har kördagar.
Tid: Tisdagar kl. 16.30-17.45. Start vecka 5.
Plats: Petruskyrkans församlingsgård, Kyrkvägen 27, Stocksund. 
Ledare: Kerstin Evén 
Anmälan: kerstin.even@svenskakyrkan.se

Gosskörlek
För killar som vill prova på körsång på ett lekfullt sätt. Vi lär känna våra röster, lär oss enkla sånger och övar rytm och gehör. Vi sjunger i gudstjänst 1-2 gånger per termin.
Anmälan tas emot tidigast den månad barnet fyller fem år.
Ålder: 5-6 år
Plats: Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund
Tid: torsdagar kl 16.30-17.00. Start vecka 6.
Ledare: Kerstin Alling
Anmälan: kerstin.alling@svenskakyrkan.se

Danderyds gosskör
Killar åk 1-6. Gosskör för alla körsugna killar. Vi lär känna våra röster och sjunger unisont och tvåstämmigt, sakralt som profant. Vi övar oss i hur man står och sitter när man sjunger och hur man följer en dirigent. Vi medverkar i ca tre gudstjänster per termin och åker på Gosskörfestival tillsammans med ett hundratal andra killar från landets gosskörer.
Tid: Torsdagar kl. 16.30-17.30 för åk 1-3 och 16.30-17.45 för åk. 4-6. Start vecka 5.
Plats: Petruskyrkans församlingsgård, Kyrkvägen 27, Stocksund.
Ledare: Kerstin Evén och Kerstin Alling 
Anmälan: kerstin.even@svenskakyrkan.se