Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barn- och ungdomsverksamhet

Här hittar du kontaktuppgifter till Kyrkans förskola, barn- och ungdomspräst, församlingspedagoger med flera.

Kyrkans förskola
Rektor förskola
Petra Olsson  08-568 957 02   SMS/MMS: 070-333 22 28
e-post: petra.olsson@svenskakyrkan.se 

Förskolan Änglagaraget – Djursholm (äldre grupp Duvan)
08-568 957 58, 076-786 68 88
e-post: forskolan.duvan.danderyd@svenskakyrkan.se

Förskolan Änglagaraget, Djursholm (yngre grupp Lärkan)
08-568 957 57, 072-231 20 12
e-post: forskolan.larkan@svenskakyrkan.se

Förskolan Enen, Enebyberg 
08-568 957 60, 076-765 00 58
e-post: forskolan.enen@svenskakyrkan.se

Kyrkbackens förskola, Stocksund
08-568 957 50, 076-765 00 56

Barn- och ungdom
Ansvarig pedagog för ungdsomsverksamheten
  
Henrik Brosché  
08-568 957 24    SMS/MMS 070-259 00 68
e-post: henrik.brosche@svenskakyrkan.se 

Pedagog
Stina Klimscha
08-568 957 41        SMS/MMS: 070-600 66 45

Pedagog
Louise Almén
08-568 957 66
e-post: louise.almen@svenskakyrkan.se

Pedagog
Maria Gibbs Persson
e-post: maria.gibbs.persson@svenskakyrkan.se

Musiker
Kerstin Evén
08-568 957 49   SMS/MMS: 070-263 99 45 
e-post: kerstin.even@svenskakyrkan.se