Foto: Magnus Aronson

Barn och ungdom

Här hittar du kontaktuppgifter till Kyrkans förskola, barn- och ungdomspräst, församlingspedagoger med flera.

Kyrkans förskola
Rektor förskola
Annelie Geilert  08-568 957 02   SMS/MMS: 070-333 22 28
e-post: annelie.geilert@svenskakyrkan.se   

Förskolan Änglagaraget – Djursholm (äldre grupp Duvan)
08-568 957 58, 076-786 68 88
e-post: danderyd.duvan@svenskakyrkan.se 

Förskolan Änglagaraget, Djursholm (yngre grupp Lärkan)
08-568 957 57, 072-231 20 12
e-post: danderyd.larkan@svenskakyrkan.se 

Förskolan Enen, Enebyberg 
08-568 957 60, 076-765 00 58
e-post: danderyd.enen@svenskakyrkan.se 

Kyrkans förskola Foto: Magnus Aronson

Kyrkbackens förskola, Stocksund
08-568 957 50, 076-765 00 56

Barn- och ungdom
Ansvarig pedagog för ungdsomsverksamheten
  
Henrik Brosché  
08-568 957 24    SMS/MMS 070-259 00 68
e-post: henrik.brosche@svenskakyrkan.se 

Pedagog
Amanda Nyberg
08-568 957 21        SMS/MMS: 070-545 06 42 
e-post: amanda.nyberg2@svenskakyrkan.se 

Pedagog
Louise Almén
08-568 957 66
e-post: louise.almen@svenskakyrkan.se

Pedagog
Maria Gibbs Persson
e-post: maria.gibbs.persson@svenskakyrkan.se

Musiker
Kerstin Evén
08-568 957 49   SMS/MMS: 070-263 99 45 
e-post: kerstin.even@svenskakyrkan.se