Foto: Magnus Aronson

Barn och ungdom

Här hittar du kontaktuppgifter till Kyrkans förskola och församlingens barn- och ungdomsverksamheter.

Kyrkans förskola
Rektor förskola

Annelie Geilert
Telefon: 08-568 957 02070-333 22 28
E-post: annelie.geilert@svenskakyrkan.se 

Förskolan Änglagaraget, Djursholm (äldre grupp Duvan)
Telefon: 08-568 957 58, 076-786 68 88
E-post: danderyd.duvan@svenskakyrkan.se 

Förskolan Änglagaraget, Djursholm (yngre grupp Lärkan)
Telefon: 08-568 957 57, 072-231 20 12
E-post: danderyd.larkan@svenskakyrkan.se 

Förskolan Enen, Enebyberg 
Telefon: 08-568 957 60, 076-765 00 58
e-post: danderyd.enen@svenskakyrkan.se 

Kyrkbackens förskola, Stocksund
Telefon: 08-568 957 50, 076-765 00 56
E-post: danderyd.kyrkbacken@svenskakyrkan.se 

Kyrkans förskola Foto: Magnus Aronson

Barn- och ungdom
Ansvarig församlingspedagog
  
Henrik Brosché  
Telefon: 08-568 957 24
E-post: henrik.brosche@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog
Amanda Nyberg
Telefon: 08-568 957 21
E-post: amanda.nyberg2@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog
Louise Almén
Telefon: 08-568 957 66
E-post: louise.almen@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Maria Gibbs Persson
Telefon: 08-568 957 25
E-post: maria.gibbs.persson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog
Pontus Degréus
Telefon: 08-568 957 14
E-post: pontus.degreus@svenskakyrkan.se 

Musiker
Kerstin Evén
Telefon: 08-568 957 49, 070-263 99 45 
E-post: kerstin.even@svenskakyrkan.se 

Musiker
Sabina Lilja
Telefon: 08-568 957 06, 070-600 97 73
E-post: sabina.lilja@svenskakyrkan.se