Foto: IKON

Andlig vägledning

Att se Gud i allt. Fördjupa din gudsrelation och samtala om tro och dess betydelse i ditt liv. Välkommen till bibelmeditationer och samtal i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten, utvecklad av jesuitprästen Ignatius av Loyola på 1500-talet. Terminsstarten är 6 september. Välkommen att anmäla dig!

Fördjupa din gudsrelation och samtala om tro och dess betydelse i ditt liv. Välkommen till 
bibelmeditationer och samtal i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten, utvecklad av jesuitprästen Ignatius av Loyola på 1500-talet.
Plats: Församlingens Hus.
Tid: 18:00, tisdagarna 6 september, 20 september, 4 oktober, 
18 oktober, 1 november, 15 november och 29 nobember. 
Maxantal: 10 personer. Ingen kostnad.
Ledare: Ulla Axelsson och Elisabet Munro, präst
Anmälan: elisabet.munro@svenskakyrkan.se