Foto: IKON

Andlig vägledning

Att se Gud i allt. Fördjupa din gudsrelation och samtala om tro och dess betydelse i ditt liv. Välkommen till bibelmeditationer och samtal i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten, utvecklad av jesuitprästen Ignatius av Loyola på 1500-talet. Terminsstarten är 6 september. Välkommen att anmäla dig!

Fördjupa din gudsrelation och samtala om tro och dess betydelse i ditt liv. Välkommen till 
bibelmeditationer och samtal i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten, utvecklad av jesuitprästen Ignatius av Loyola på 1500-talet.
Plats: Sätraängskyrkan
Ledare: Ulla Axelsson 
Vid intresse kontakta: danderyd.information@svenskakyrkan.se