Person som står lutad mot ett räcke över en sjö.
Foto: Umit Bulut/unsplash

Andlig vägledning

Att se Gud i allt. Fördjupa din gudsrelation och samtala om tro och dess betydelse i ditt liv. Välkommen till bibelmeditationer och samtal i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten, utvecklad av jesuitprästen Ignatius av Loyola på 1500-talet. Terminsstarten är flyttad till 8 mars. Anmäl dig senast 1 mars.

Välkommen att anmäla dig, senast 1 mars, till vårens träffar med andlig vägledning.

Plats: Församlingens Hus.

Tid: Starten senarelägg på grund av Covid. Vårens datum är tisdagarna 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj och 17 maj 18.00–19.30. 

Maxantal: 10 personer. Ingen kostnad.
Ledare: Ulla Axelsson och Elisabet Munro, präst

Anmälan: senast 1 februari till elisabet.munro@svenskakyrkan.se