Vuxenverksamhet

Här nedan hittar du våra olika verksamheter

Kyrkcafé

Vårt café på torsdagar tar sommaruppehåll. Vi önskar er istället varmt välkomna till vårt sommarcafé i sockenstugan.

Handarbetscafé

Vi träffas i Kyrkans hus varannan måndag, ojämna veckor kl 15-17. Varmt välkommen till gemenskapen!

Bibelstudium

Gemensamt bibelstudium med Luthagård, Equmeniakyrkan och Dals-Eds församling.

Reflekterande samtal

Behöver du någon att bolla dina tankar med?