Foto: Magnus Aronson/ IKON

Vi vill finnas här för dig!

Många av oss upplever denna tid som väldigt orolig, svår och kämpig. Om du behöver någon att samtala med är du varmt välkommen att höra av dig.   Johanna Andersson, komminister, 0534-10113 Malin Henriksson, kyrkoherde, 0534-100 84 eller Inga-Lill Tellskog, diakoniassistent, 0534-101 57. Behöver du hjälp att handla? Du är välkommen att kontakta Inga-Lill Tellskog, 0534-101 57

Många av oss upplever denna tid som väldigt orolig, svår och kämpig. Om du behöver någon att samtala med är du varmt välkommen att höra av dig.  

Malin Henriksson, kyrkoherde, 0534-100 84

Johanna Andersson, komminister, 0534-10113