Våra kyrkor/ fastigheter och kyrkogårdar

Lokalförsörjningsplan

Varje pastorat ska enligt Svenska kyrkan ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022.