Trivselträff med Anna-Karin och Svein Nygaard är inställd.