Meny

Töftedals kyrka

Kyrkan är lågt belägen vid Töftedalsån i den smala uppodlade dalgång som utgör socknens centralområde och är en del av ett riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkplatsen är medeltida och den nuvarande kyrkan har troligen föregåtts av en medeltida träkyrka. Vid kyrkan finns ett mindre sockencentrum med kyrkstallar, ett par f d skolhus och ett församlingshem.

Kyrkan är en av Dalslands små träkyrkor med långhus och kor från 1748-49 och västtorn från 1793. Mot norr tillkom en sakristia 1915. Kyrkan har särprägel genom sitt breda långhus och ett relativt kort torn.

Töftedals kyrka var ursprungligen rödmålad. Vid slutet av 1800-talet kom kyrkan att vitmålas. Vid samma tid kom också fönstren att förstoras för att skapa ett ljusare kyrkorum.

Det breda korta kyrkorummet har en enkel karaktär med en sparsmakad inredning, till stora delar präglad av en renovering 1950 efter handlingar av arkitekt Axel Forssén. Kyrkan fick nya bänkar och två altartavlor, av konstnär Gunnar Erik Ström. De visar motiven "De vise männens tillbedjan" och "Jesu himmelsfärd".

Av äldre inredning märks främst predikstolen, enligt uppgift landskapets äldsta, från 1500-talet. Kyrkans dopfunt är av täljsten och daterad till 1200-talet.