Levavidaregrupp

Omsorg - Omtanke - Närhet

Sorg påverkar våra liv på olika sätt. Vi vill ge dig möjlighet att vara med i en sorgegrupp. Här kan du få dela erfarenheter och tankar med andra som är i samma situation.

Vi startar tisdagen den 3:e november klockan 14-16 i källaren, Kyrkan hus.

Träffarna är varannan tisdag med några undantag som meddelas i god tid innan.

 Denna grupp riktar sig till er som mist maka, make eller sambo perioden augusti 2019- juli 2020.

Anmälan sker till Ingemar Larsson Scott, 070-633 15 06