Själavård och bikt

Det finns tillfällen i livet för oss alla då vi behöver samtala med någon eller ha någon som lyssnar till det vi just då går och bär på. Ansvar, misslyckanden, oro, förhoppningar, glädje och lycka kan vara sådana ämnen som gör att vi vill prata med någon. Ibland är det en präst vi söker.

Ett av prästens uppdrag är att hjälpa den som söker Guds ledning. Prästen har erfarenhet från många sådana samtal. Absolut tystnadsplikt gäller alltid för prästen vad gäller det som sägs i själavårdssamtalet.

Prästen har också uppdraget att på Guds vägnar ge syndernas förlåtelse till den som bekänner något orätt och ångrar sig. Detta kallas bikt. Bikten är ofta förbunden med någon form av vägledning där den som tar emot förlåtelsen markerar viljan att bryta med de gamla mönstren. Själavården och bikten kan också kombineras med förbön för den som kommit eller för någon han eller hon bär med sig i tankarna.

Ta kontakt med någon av församlingens präster om du behöver ett själavårdande samtal eller om du vill gå till bikt.

Våra präster:

Malin Henriksson

073-500 39 76

Johanna Andersson

0534-101 13

E-post till Johanna