Meny

Personal

Kyrkoherde 
 
Malin Henriksson
0534-100 84
E-post till Malin Henriksson
 
Komminister
Ingemar Scott
070-633 15 06
E-post till Ingemar Scott
 
Kantor
Eva Nilsson 
0534-101 48
E-post till Eva Nilsson 
 
Rodhe Andersson
0534-101 46
E-post till Rodhe Andersson
 
Assistent
Elisabeth Bäck
0534-101 39
E-post till Elisabeth Bäck
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Carin Andreasson
0761006780
Epost: Carin Andreasson
 
Sofia Benjaminsson (föräldraledig)
 
Johanna Brekke (föräldraledig)
 
Vuxenverksamhet/ Barn - och ungdomsverksamhet
Inga-Lill Tellskog
0534-101 57
E-post Inga-Lill Tellskog
 
Ekonomi
Anna-Stina Odén
0534-101 65
E-post till Anna-Stina Odén
 
Expeditionen
Elisabeth Bäck
0534-100 70
E-post till Dals-Eds församling
 
Gravadministration
Lena Olsson
0534-101 84
E-post till Lena Olsson
 
Arbetsledare för kyrkogård och fastighet
Stefan Siljeblad
072-586 00 09 
E-post till Stefan Siljeblad
 
Vaktmästeri
Carl-Henrik Hagelberg
0534-101 79
E-post till Carl-Henrik Hagelberg
 
Frank Jansson
0534-101 76
E-post till Frank Jansson
 
Tony Matsson
070-692 44 47
 
Holger Galle
0534-101 67
 
Niclas Sandström
072-586 12 80