Foto: Karlstads stift

Nössemarks kyrka

Nössemark är en medeltida socken. Kyrkplatsen flyttades ca 1 kilometer österut då den nuvarande kyrkan uppfördes 1790-94.

Nössemarks nuvarande vitputsade stenkyrka, med långhus och kor från 1790-94 och torn från 1890, är vackert belägen på en höjd med utsikt över Stora Le. Nössemarks äldsta kända kyrkplats är emellertid belägen vid Nolby, ca 1 kilometer västerut, där det sannolikt funnits en medeltida träkyrka.

Kyrkans utformning är ett resultat av en successiv tillkomst och inrymmer flera olika tidsskikt. Karakteristiskt för kyrkans yttre är det tresidigt avslutade koret, långhusets branta, höga och tegeltäckta tak samt det resliga tornet. Långhuset är också relativt brett i förhållande till dess längd.

Kyrkorummet har en ljus och rymlig karaktär med högt välvt trätunnvalv. Predikstolen och altaruppsatsen är från 1700-talet och de speciellt utformade bänkarna tillkom 1957-58. Vid samma tillfälle nybyggdes också läktaren för kyrkans orgel. Orgeln har särskilt stora klangresurser. Ovanligt i kyrkorummet är det bevarade sakristieskranket från 1890 bakom koret.

Altaruppsatsen är relativt enkelt utformad med ett krucifix på blå botten, flankerat av kolonner mot en marmorerad bakgrund. På sidorna finns utsnidade änglar och växtornamentik. Olika uppgifter förekommer om altaruppsatsens bakgrund. Den tycks vara tillverkad i Enningdalen i Norge.

Bänkinredningen är indelad i fyra kvarter. De nytillverkades vid en renovering under ledning av arkitekt Axel Forssén och har en speciell utformning med svarvade balusterdockor vid gavlarna och de öppna barriärer som motsvarar bänkskärmar.

Från den medeltida kyrkan vid Nolby finns bevarat en dopfunt i täljsten från 1300-talet, en lillklocka från 1200-talet och ett krucifix från 1300- eller 1400-talet. Från kyrkogården i Nolby finns också ett ringkors av sten, troligen medeltida och med norska stildrag.