En livboj på en brygga vid vattnet.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Möjlighet att få ekonomiskt stöd

Dals-Eds församling kan i vissa fall ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tillfällig hjälp. Du kan få handla mat för högst 1000 kr och vi står för kostnaden. Lever du i ett hushåll med minst två personer uppgår stödet till 2000 kr. Vi beviljar stöd högst en gång per år.

Du ska vara mantalsskriven i Dals-Eds kommun. Detta säkerställes innan bidrag beviljas.

Vid inköp följer någon personal från församlingen med dig till affären och betalar dina varor.

Församlingens ekonomiska stöd får inte användas för inköp av tobak eller alkohol.

Kontakta Inga-Lill Tellskog 0534–101 57 eller Johanna Andersson 0534–101 13 om du vill veta mer eller om du vill söka hjälp.