Kyrkorådet

2022-2025

Valda ledarmöter

Ordförande

        Torgny Arvidsson

Vice ordförande

        Jan Norén

Ledamöter
        Eva A-Johansson

        Ture Olsson

        Jan Johansson 

        Jan-Gunnar Eliasson

        Lars-Anders Hermansson

        Ingemar Scott

_______________________

Ledamot kyrkoherde

         Malin Henriksson