Meny

Kyrkorådet

Valda ledarmöter

Ordförande

        Torgny Arvidsson

Vice ordförande

        Gunnar Simonsson

Ledamöter
        Britta Carlén

        Jan-Gunnar Eliasson

        Lars-Anders Hermansson

        Eva A-Johansson

        Bengt Nyberg

        Ture Olsson

_______________________

Ledamot kyrkoherde

Malin Henriksson