Kaffeträffen

Håbols församlingshem, varje tisdag kl 16.00.

Välkommen på kaffe och gemenskap!