GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen GDPR i kraft. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. 

Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta exprditionen på telefonnummer 0534-100 70.

DATASKYDDSOMBUD DALS-EDS FÖRSAMLING
Anna-Stina Odén
0534-101 65
anna-stina.oden@svenskakyrkn.se