5 juni kl 11.00 i Dals-Eds kyrka, Gudstjänst med avtackning av kyrkoherde Willy Hjalmarsson

Församlingskören, Malin Henriksson, Johanna Andersson, Eva Nilsson. Efter kyrkan, lunch i Kyrkans hus. Anmälan till Elisabeth 073-031 12 32, senast 31 maj. Välkommen!