Vox Sonora uppstart 28 augusti

Onsdagar 18.15-19.45 i Dalby, Eginogården

Vox Sonora

Kören i Dalby för unga röster med höga konstnärliga ambitioner, från gymnasiet och uppåt.

Vox Sonora är en musikalisk mötesplats där man kan utveckla sin röst och få möjlighet att sjunga många olika typer av musik.

Vi kommer att delta i Körmaraton torsdag 17 oktober i Lunds Allhelgonakyrka, arrangerat av Lund Choral Festival. Mer information kommer. 

 

Vi söker sångare i alla stämmor inför vårt konsertprojekt som slutar med en konsert den 24 november. Efter detta tar luciarepetitionerna över.

Välkommen!

Provsjung för Vox Sonora

Provsjungning onsdag 28 augusti från kl.16.00.

Vox Sonora Instagram

Vox Sonora instagram

Vox Sonora Facebook

Vox Sonora facebook