Meny

Till dig som förlorat en nära anhörig

Det är en omvälvande händelse som för alltid förändrar livet att förlora en livskamrat eller någon som stått en nära.

Många som mist en närstående upplever tiden efter begravningen som den svåraste. Saknaden och ensamheten blir påtaglig och sorgen kommer att gå i vågor. Vi reagerar alla olika när vi drabbas av sorg, men de flesta av oss kan känna ett behov av att få dela sina upplevelser med någon annan. Vi i Dalby församling vill vara ett stöd för dig i din sorg. I samband med begravningen blir du kontaktad av någon av församlingens präster. Med dem kan du prata om vad som helst, familjeproblem, sömnsvårigheter eller till synes vardagliga problem. Även efter begravningen får du gärna höra av dig om du vill prata, har frågor eller funderingar. Prästerna har, enligt lag, absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal.

I Dalby församling finns även en diakon som har till uppgift att ge stöd åt församlingsbor, både i praktiska och själsliga frågor. Diakonen hjälper dig i kontakter med myndigheter eller om du har något problem som du vill ha hjälp med eller finns till hands om du bara behöver prata och dela det svåra med någon som har tid att lyssna. Även diakonen har tystnadsplikt.

Församlingen inbjuder i Allhelgonatid till ”Samtal i sorg”. I denna grupp ges du möjlighet att träffa och samtala med andra som befinner sig i liknande situation som du. Tillsammans med andra får du både ta emot och ge av de erfarenheter, tankar och känslor som sorg, smärta, saknad och ensamhet ger. Av erfarenhet vet vi att många i gruppen finner nya vägar till kontakt och gemenskap. Gruppen träffas vanligtvis åtta gånger under fyra till fem månader och leds av präst och diakon.

Församlingen bjuder också in till minneslundsandakter på minneslundarna samt minnesgudstjänster i Allhelgonatid.

Många som förlorat en nära anhörig får svårt att sova. På natten när man är ensam kan sorgen och oron vara svår att bära. Varje natt mellan kl 21.00 och 06.00 har du möjlighet att tala med jourhavande präst som du når genom att ringa 112. Du är anonym när du ringer och det går bra att tala om vad som helst.

Vägar till gemenskap Många sörjande upplever ensamheten som ett stort problem. Dagarna och nätterna blir långa när man inte längre har någon att dela sin vardag med. Ofta kan man känna vånda inför helger och högtidsdagar. I Dalby församling finns det många möjligheter till möten, oftast sker dessa i Eginogården. Diakonen ger dig gärna information om vilka vägar till gemenskap som erbjuds.