Till dig som förlorat en nära anhörig

Det är en omvälvande händelse som för alltid förändrar livet att förlora en livskamrat eller någon som stått en nära.

Många som mist en närstående upplever tiden efter begravningen som den svåraste. Saknaden och ensamheten blir påtaglig och sorgen kommer att gå i vågor. Vi reagerar alla olika när vi drabbas av sorg, men de flesta av oss kan känna ett behov av att få dela sina upplevelser med någon annan. Vi i Dalby församling vill vara ett stöd för dig i din sorg. I samband med begravningen blir du kontaktad av någon av församlingens präster. Med dem kan du prata om vad som helst, familjeproblem, sömnsvårigheter eller till synes vardagliga problem. Även efter begravningen får du gärna höra av dig om du vill prata, har frågor eller funderingar. Prästerna har, enligt lag, absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal.

Församlingen bjuder också in till minneslundsandakt på minneslunden en gång om året, samt minnesgudstjänster i Allhelgonatid.

Många som förlorat en nära anhörig får svårt att sova. På natten när man är ensam kan sorgen och oron vara svår att bära. Varje natt mellan kl 21.00 och 06.00 har du möjlighet att tala med jourhavande präst som du når genom att ringa 112. Du är anonym när du ringer och det går bra att tala om vad som helst.

Vägar till gemenskap

Många sörjande upplever ensamheten som ett stort problem. Dagarna och nätterna blir långa när man inte längre har någon att dela sin vardag med. Ofta kan man känna vånda inför helger och högtidsdagar. I Dalby församling finns det många möjligheter till möten, oftast sker dessa i Eginogården.