Meny

Släktforskning

Sedan mitten av mars 2011 är våra gamla kyrkböcker lämnade till Landsarkivet i Lund.

Landsarkivet

Besöksadress: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund

Postadress: Box 2016, 220 02  Lund

Riksarkivets växel: 010-476 70 00