Sammanträden – kallelser och protokoll

Nedan publiceras kallelser till kyrkofullmäktiges sammanträden. Kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ, beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt, i enlighet med Kyrkoordningen. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.