GDPR - Så behandlar vi dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig och därför informerar vi om hur dina personuppgifter hämtas in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter. Hur Svenska kyrkan håller medlemsregister samt behandlar personuppgifter för att kunna hålla begravningar, dop och vigslar kan du läsa om här. I länken finns även information om hur icke medlemmars personuppgifter behandlas, till exempel efter avslutat medlemskap eller i avvaktan på dop.

Som enskild församling tar vi också emot personuppgifter i samband med anmälan till våra verksamheter samt då vi blir kontaktade via mail eller liknande.

När du anmäler dig till våra verksamheter och våra aktiviteter

Vid anmälan till församlingens verksamheter och aktiviteter lämnar du i regel personuppgifter, så som namn, adress, telefon, e-post och personnummer till oss. Dessa uppgifter sparas så länge verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, för till exempel lägeravgifter eller hyra av Eginogården, sparas enligt gällande bokföringsregler.

För att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister behöver vi ditt personnummer. Har du skyddad identitet eller liknande information som du inte vill lämna ut, skicka inte in din anmälan, utan kontakta istället församlingen personligen.

Vid läger och resor behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om någonting skulle hända.  Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst. Information om allergier/specialkost kan komma att lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård/vandrarhem. När vi reser utomlands med minderåriga deltagare behöver vi kopior av deltagarnas pass, dessa förstörs direkt vid hemkomst.

När vi får personuppgifter i samband med förfrågningar

Om du lämnar ut personuppgifter till oss i samband med förfrågningar, till exempel via epost, behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att lösa ditt ärende.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. För att få veta vilka uppgifter Dalby församling behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Dalby församling, Lundavägen 5, 247 50 Dalby. Observera att Dalby församling enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för församlingens egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. Om du har samtyckt till att Dalby församling får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna. För att återta ditt samtycke kontakta pastorsexpeditionen 046-20 86 00.