Retreat

Att vara på retreat är att under en helg eller under en serie dagar leva i bön och tystnad och att bara bryta tystnaden vid vissa planerade tillfällen som vid gemensamma tideböner och mässor.

För oss stressade nutidsmänniskor som jagar runt i vardagen utan att reflektera över livet är en retreat en andningspaus och en plats att hämta näring för själen. I Dalby församling har vi för avsikt att erbjuda retreater med jämna mellanrum. Vi har erfarenhet av att leda såväl allmänna tysta retreater som retreater enligt ignatiansk metod (”jesuit-inspirerande” retreater.) De sistnämnda går ut på att meditera på djupet över bibeltexter och att bli handledd i sin meditation. Låter detta som något för dig? Kontakta Per Lidbeck.