Pilgrimsvandringar

I Dalby församling arrangerar vi årligen flera pilgrimsvandringar som ett klassiskt sätt att fördjupa vår tro i gemenskap.

Vi vandrar både i samtal och under tystnad genom den sköna natur som omger vår bygd. Att sakta vandra vägen fram tillsammans är ett bra sätt att närma sig den kristna trons djup. Pilgrim kommer av det latinska ordet ”peregrinus”, vilket betyder främling. Ordet knyter an till Jesus egna ord om att vi är ”i världen men inte av världen”. Det är ett sätt att se på själva människovarandet. Pilgrimsvandringen är numera även i Sverige en storrörelse och många pilgrimsleder har etablerats eller återskapats de senaste decennierna. Dalby kyrka är dessutom ett viktigt medeltida pilgrimsmål.

Vi återkommer när det finns någon aktuell vandring.