Meny

Pilgrimsvandring - lördag den 6 juni

I Dalby församling arrangerar vi årligen flera pilgrimsvandringar som ett klassiskt sätt att fördjupa vår tro i gemenskap.

Vi vandrar både i samtal och under tystnad genom den sköna natur som omger vår bygd. Att sakta vandra vägen fram tillsammans är ett bra sätt att närma sig den kristna trons djup. Pilgrim kommer av det latinska ordet ”peregrinus”, vilket betyder främling. Ordet knyter antill Jesus egna ord om att vi är ”i världen men inte av världen”. Det är ett sätt att se på själva människovarandet. Pilgrimsvandringen är numera även i Sverige en storrörelse och många pilgrimsleder har etablerats eller återskapats de senaste decennierna. Dalby kyrka är dessutom ett viktigt medeltida pilgrimsmål.

Lördagen den 6 juni, på Sveriges nationaldag kommer vi att pilgrimsvandra mellan Dalby och Hällestads kyrkor genom våra vackra närmiljöer. Vi träffas vid Dalby kyrka och kommer efter ett antal stopp på vägen att hålla en kort pilgrimsandakt i Hällestads kyrka. Ett bra sätt att förena sin andliga längtan med god motion i tider av stillasittande. Var och en tar med sig färdkost och dryck. Vi ses vid meditationsplatsen omedelbart väster om Dalby kyrka lördag 6 juni kl 10 och beräknas vara i Hällestad ca kl 12.30. Den som enbart vill vara med på pilgrimsandakten där är välkommen. Var och en får sedan själv ta sig tillbaka hem. Anmäl dig till Cecilia Lagerquist eller Per Lidbeck.

Välkommen pilgrim!!

Per  Lidbeck

Per Lidbeck

Dalby församling

Präst - kyrkoherde

Cecilia  Lagerquist

Cecilia Lagerquist

Dalby församling

Diakon