Foto: Magnus Aronson, Ikon

Gemenskap

Alla människor har ett grundläggande behov av att uppleva gemenskap och vara delaktiga i olika sociala sammanhang där man kan ge och få bekräftelse.