Gemenskap

Alla människor har ett grundläggande behov av att uppleva gemenskap och vara delaktiga i olika sociala sammanhang där man kan ge och få bekräftelse.

Samlingar för vuxna

Herrgruppen, Öppet hus på torsdagar, Soppluncher, Kristen djupmeditation, Vandring genom Markusevangeliet och Trivselföreningen är grupper med regelbundna träffar.

Till dig som förlorat en nära anhörig

Det är en omvälvande händelse som för alltid förändrar livet att förlora en livskamrat eller någon som stått en nära.

Någon att tala med

När vi drabbas av sorg, tankar som berör livet, döden, Gud eller andra andliga och existentiella frågor kan det vara skönt att få prata med någon.

En grupp äldre personer står i en ring och lägger i sina händer på varandras.

Ideella medarbetare

Vi i Dalby församling behöver frivilliga medarbetare för att kunna genomföra mycket av det vi gör. Så väl ungdomar som vuxna behövs!