Mixtum

Kören för killar och tjejer från gymnasieåldern och upp till 25 år. Kören repeterar på onsdagar kl 18.00-19.30 i Eginogårdens musiksal. Kören är tillsvidare vilande. För mer information kontakta körledare Anita Andersson.

Kören är tillsvidare vilande.
För mer information kontakta körledare Anita Andersson.

”Under hösten 2021 började Mixtums 15-årsjubileum planeras i stor förhoppning likväl som ovisshet. Pandemin hade redan drabbat körverksamheten hårt, och kanske skulle den också förhindra detta efterlängtade firande. Hur skulle vi göra? När skulle det bli av? När det under vårvintern 2022 äntligen stod klart - vi fick fira! -  var det förstås en otrolig lättnad. Glädjen hos planeringsgruppen delades hos mixtumarna, nya som gamla, och en för Dalby kyrka ovanligt stor kör kunde efter den långa väntan till sist ställa sig på plats vid altaret och till vackert komp erinra sig själva och publiken om vad Mixtum är och står för: En salig röra, där välkomnande, nyfikenhet och kreativitet utgör körens själva ryggrad. Efteråt firades Mixtum med en stor fest på Eginogården, där sång och gemensamma minnen värmde upp i den kyliga marskvällen. Samtidigt som ett kapitel upplevdes gå mot sitt slut, tycktes konserten ge nytt liv åt en kör som haltat under tyngden av pandemin. Vad Mixtums nästa kapitel innehåller, är det ingen som vet, men en sak är säker: 

Mixtum forever!”

 


- My Eriksdotter