Mariamässa

En gång i månaden firar vi i Bonderups kyrka en kvällsmässa där Maria står i centrum.

Bonderups kyrka är invigd till ”Jungfru Maria ära”, den är församlingens Mariakyrka med tidigmedeltida rötter. Därför firar vi en gång i månaden en kvällsmässa där Maria står i centrum. Färgen på altaret är mariablå och vi har införskaffat fina ikoner av Maria och hennes son Kristus som nu pryder koret.

I vår församling

Mariamässan är en form av veckomässa som firas en gång i månaden på söndagskvällen klockan 18.