Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkorådets ledamöter 2022-2025

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Ledamöter mandatperiod 2022-2025

Bengt Lundborg (ordf): TEL 0706-617 778 E-POST bengterik.lundborg@svenskakyrkan.se

Mirjam Lindberg (vice ordf)

Kerstin Vikner (andre vice ordf)

Anita Larsson

Solveig Borgehammar

Ingrid Schölin

Acki Salomonsson 

Ola Christiansson