Kyrkorådets ledamöter 2018-2021

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Per Lidbeck, kyrkoherde   

Lars Andersson, ordf. tel 046-20 14 89, epost: larsandersson.dalby@gmail.com  

Birgitta Axelsson, Solveig Borgehammar, Annika Bredfelt, Ola Christiansson

Bertil Holmqvist, Anita Larsson, Marainne Lindahl

Mirjam Lindberg, Ulla Lundborg, Ann-Christine Salomonsson, Ingrid Schölin   

Karin Svenninger, Kerstin Vikner