Kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Kyrkorådets ledamöter 2022-2025

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Sammanträden – kallelser och protokoll

Nedan publiceras kallelser till kyrkofullmäktiges sammanträden. Kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ, beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt, i enlighet med Kyrkoordningen. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.

Utbildning och material

Är du ny eller erfaren som förtroendevald i Svenska kyrkan? Har du svårt att hänga med i ekonomipratet om målkapital, avskrivningar och balanserat resultat? Nedan finns tre korta filmer som reder ut begreppen och ger en introduktion till hur församlingens ekonomi och bokföring fungerar.