Kyrkogårdar och Skötselavtal

Här kan du läsa om Skötselavtal och de olika möjligheter för gravsättning som församlingen erbjuder; Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund, Kistlund, Askgravplats och Askgravlund.

Kistgravplats: Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt som kan förlängas. Innehavaren har skötselavtalet. Anhöriga är med vid gravsättningen.

Urngravplats: Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt som kan förlängas. Innehavaren har skötselavtalet. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen.

Minneslund: Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Anonym gravsättning utan gravrätt. Gemensam smyckningsplats, ingen plats för namn. Minneslund finns på Nya kyrkogården i Bonderup, Nya kyrkogården i Hällestad och Nya kyrkogården i Dalby.

Kistlund: Gemensamt gravområde för nedgrävning av kistor. Anonym gravsättning utan gravrätt. Gemensam smyckningsplats, ingen plats för namn. Kistlund finns på Nya kyrkogården i Dalby.

Askgravplats: Gravsättning av urnor (plats för 2) med gravrätt i 25 år som kan förlängas. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Obligatorisk avgift för 25 år uttages vid första urnsättningen. Denna avgift skall täcka skötsel och förbrukningsmaterial. Vid förlängning uttages ny avgift. Varje gravplats har en storlek ac 60x60 cm, planterad med vintergrön marktäckande växt. Gravstenen skall vara liggande av huggen sten 35x35 cm med en tjocklek på minst 12 cm. Kostnaden för gravstenen bekostas av anhöriga. Smyckning sker med snittblommor. Askgravplatser finns på Nya kyrkogården i Dalby och Nya kyrkogården i Hällestad.

Askgravlund: Gravsättning av urnor upplåtelse av gravrätt. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Ljus och blommor sätts på härför avsedd plats. Kyrkogårdspersonal vårdar kvarteret. Bronsplatta med den gravsattes namn, födelse och dödsår sätts upp av huvudmannen på härför gravsten. Kostnaden för plattan betalas av dödsboet. Askgravlund finns på Nya kyrkogården i Dalby och Hällestad.

Skötselavtal - avräkning Skötselavtal med avräkning. Avräkningsavtal finns för 10 år.

Skötselavtal - löpande 1-års avtal som förlängs varje år tills uppsägningen sker. Kostnaden beror på storleken på gravplatsen och ytebeskaffenhet.

Det ingår grundskötsel samt blomma till påsk, alla helgonsdag och granris till advent.