Körer och Konserter

I Dalby församling finns körer för ungdomar och vuxna. Barnkörer för barn i åk F-6 finns också i Dalby men då i Kulturskolans regi i Allaktivitetshuset.