Högmässa

En högmässa är den fulla gudstjänsten. Den är hela församlingens huvudgudstjänst.

En högmässa är den fulla gudstjänsten i den världsvida kyrkan som har firats sedan de första århundradena och fram genom alla tider. Detta är hela församlingens huvudgudstjänst. I vår tids högmässa finns två ”höjdpunkter”:

  • den ena är predikan över söndagens tema
  • den andra är firandet av nattvarden. Nattvarden är det kristna mysteriet där alla döpta välkomnas att ta emot Jesus Kristus i gestalt av bröd och vin.   

Det är stort att tänka att just vid denna tid på söndagen delar vi gemenskapen med miljarder kristna över hela världen. Vi ber samma böner och bekänner samma tro och förenas i Jesus Kristus, som är närvarande i allas våra liv. 

I vår församling

Högmässa eller ”mässa” som vi ofta skriver firas sön- och helgdagar i Dalby kyrka vanligen klockan 10. Ibland i våra mindre kyrkor. Någon gång ibland firas ”gudstjänst” utan nattvard. På storhelgerna jul och påsk finns ett rikt utbud av mässor och gudstjänster.