Gudstjänst

Gudstjänster och mässor är det mest centrala i kyrkans liv. Där möts vi i stillhet och reflektion med varandra och Gud. Musiken och sången förstärker det talande ordet.

Dalby församling har ett rikt gudstjänstliv, vilket är centrum i varje kristen församling världen över. Vi har även en utvecklad musikalisk tradition som flätas in i vårt gudstjänstliv.

Dalby är vår huvudkyrka men vi eftersträvar att fira gudstjänster även i Hällestads och Bonderups kyrkor en gång i månaden. Vid storhelger har vi många gudstjänster.

Men även i vanliga fall förekommer en rad olika mässor och gudstjänster, se vårt kalendarium.

Per  Lidbeck

Per Lidbeck

Dalby församling - en levande kristen gemenskap!

Präst - kyrkoherde

Per Mellborg

Per Mellborg

Dalby församling - en levande kristen gemenskap!

Präst

Ingrid Norén Nilsson

Ingrid Norén Nilsson

Dalby församling - en levande kristen gemenskap!

Präst