Gudstjänst

Gudstjänster och mässor är det mest centrala i kyrkans liv. Där möts vi i stillhet och reflektion med varandra och Gud. Musiken och sången förstärker det talande ordet.

Dalby församling har ett rikt gudstjänstliv, vilket är centrum i varje kristen församling världen över. Vi har även en utvecklad musikalisk tradition som flätas in i vårt gudstjänstliv.

Dalby är vår huvudkyrka men vi eftersträvar att fira gudstjänster även i Hällestads och Bonderups kyrkor en gång i månaden. Vid storhelger har vi många gudstjänster.

Men även i vanliga fall förekommer en rad olika mässor och gudstjänster, se vårt kalendarium.

Högmässa

En högmässa är den fulla gudstjänsten. Den är hela församlingens huvudgudstjänst.

Veckomässa

Veckomässan är en kortare, enkel mässa inför det heliga.

Mariamässa

En gång i månaden firar vi i Bonderups kyrka en kvällsmässa där Maria står i centrum.

Taizégudstjänst

En enkel mässa/gudstjänst fylld av musik, böner och tystnad.

Kvällsmässa

En enklare mässa under kvällstid på söndagar.