Foto: Anita Andersson

Estridkören

Damkör för "alla". Du behöver inte ha någon körvana. Kören har ca 40 medlemmar och repeterar på tisdagar kl 18.30-20.15.

Carl Erik Andersson

Carl Erik Andersson

Dalby församling - en levande kristen gemenskap!

Kyrkomusiker