Estridkören

Damkör för ”alla”. Du behöver inte ha någon körvana , däremot ett stort sångintresse. Kören har c:a 35 medlemmar och repeterar tisdagar 18.30 -20.00 i Eginogårdens stora sal.

Kören startade 1997 och hette då Estrids Byakör och körledarens namn var Monica Jakobsson.

Även Anita Andersson har varit ledare för kören under några år. Körens nuvarande ledare är Carl Erik Andersson och har så varit sedan 2004.

Körens främsta uppgift är att sjunga vid församlingens gudstjänster vilket brukar inträffa två-tre söndagar per termin. Det kan vara huvudgudstjänsten på söndagsförmiddagen i Dalby kyrka eller kvällsmässan/kvällsgudstjänsten i någon av församlingens småkyrkor T Hällestad eller Bonderup.

Kören sjunger även vid konserter. Vårterminen brukar ofta avslutas med en ”temakonsert” i T Hällestads kyrka. Det har under åren varit musik av Ted Gärdestad, Georg Riedel, Negro Spirituals, Björn Afzelius och Mikael Wiehe, Benny Andersson mm.