Eginokören

Eginokören sjunger på tisdagar kl 19.00-21.00 och är för både män och kvinnor. Kontakta körledare Anita Andersson för provsjungning.

Eginokören började som en hembygdskör och utvecklades till att mer och mer verka i och för kyrkan. Dalby kyrkokör blev Eginokören, som har letts och utvecklats av Per-Göran Rosén från år 1970. Han gick i pension år 2004 och Anita Andersson kom med viddernas vindar från Österlen och tog över. Eginokören har idag 50-talet medlemmar i åldrarna 20-75 år och sjunger både sakralt och profant. Alltifrån Tupptango och Joakim uti Babylon till Sydafrikansk Mässa och Vivaldis Gloria. Vi medverkar i mässor,konserter i kyrkan och i icke kyrkliga sammanhang.

Eginokören gör enligt traditionen en resa vartannat år i maj månad. Resan brukar vara över tre eller fyra dagar och planeras så att den ska ge en intressant reseupplevellse med kontakter med människor på resmålet. Den skall också ge intensiv samträning av kören och trevligt umgänge med sångarkollegorna. Resorna har bl a gått till Körstämman i Skinnskatteberg, Körfestival i Tomelilla, Bornholm, Rügen, Vadstena och Estland.

Konsertverksamhet Eginokörens julkonsert är något som både kören och församlingen förväntansfullt ser fram emot men kören gör även någon ”större satsning” årligen. Det känns bra att få något att bita i! Någonting som känns hårt och omöjligt i början, men som visar sig bli både vackert och ibland t o m lättsjunget efter många timmars intensivt, gemensamt arbete! Det ger även en personlig tillfredställelse.

År 1999 publicerades en CD, där Eginokören sjunger ”örongodis” av klassiska mästare såsom Mozart, Händel, Bach, Haydn och Albinoni. Våren 2005 framförde kören Then Svenska Mässan av J H Roman. Det finns en live-inspelning från detta tillfälle. Våren 2006 sjöng Eginokören Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”. Förutom dessa verk har kören sjungit bland annat hela oratoriet Messias av G F Händel, Magnificat och Kantater av J S Bach, Requiem av G Fauré, A Bruckner och W A Mozart. På senare år har det blivit Jazzmässa av Will Todd och Sacred Konsert av Duke Ellington.

Vill du veta mer om kören, gå in på hemsidan: www.eginokoren.se