Dalby kyrka

På Romeleåsens västligaste utlöpare ligger Dalby kyrka, Nordens äldsta stenkyrka. Här uppfördes den som en domkyrka, en biskopskyrka, i samband med en ny stiftsindelning i Danmark 1059/1060. Dalbys förste och ende biskop var Egino som kom från Tyskland. Skåne hade således två biskopar samtidigt. Detta varade inte så länge eftersom biskop Henrik i Lund avled 1066/67. Då förflyttades Egino dit och Dalby kyrkas ställning som domkyrka var över.

Detta var under kung Sven Estridsens tid. Vid samma tid får även Lund en biskop. Med största säkerhet var kyrkan inte färdigbyggd vid detta tillfälle. Egino lämnade kvar en prost och ytterligare några korherrar i Dalby. Dessa kom att bli grunden till det augustinkloster som växte fram på platsen och som under medeltiden kom att bli Danmarks mest förmögna kloster med mer än 450 gårdar i sin ägo.

Dyrbara inventarier skänktes till kyrkan under 1000-talet, bland annat en mycket dyrbar ljuskrona och den så kallade Dalbyboken, vilken idag förvaras i det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

En detalj från den äldsta tiden är den kolonn som sitter inmurad i den sydvästligaste pelaren inne i kyrkan. Ett liknade arrangemang har funnits vid den norra sidan. Sannolikt har de haft en symbolisk betydelse.

Kyrkan byggdes som en treskeppig basilika med ett kvadratiskt kor och ett platt trätak.

Det är under 1100-talet som kyrkan börjar att benämnas Det heliga korsets kyrka, sannolikt eftersom man hade nedlagt en relik i huvudaltaret av det heliga korset.

Under första delen av 1100-talet byggdes den nuvarande förhallen eller ”kryptan”, som anses vara ett av de vackraste romanska kyrkorummen i norra Europa.

Vid mitten av detta århundrande tillkom den berömda och väl bevarade dopfunten. Denna tjänar fortfarande sitt ändamål vid dopgudstjänster i församlingen. Under senare delen av 1100-talet kom också kyrkan att förlängas österut och försågs med en absid.

Det är under 1200-talet som kyrkan förses med gotiska, bemålade valv. Likaså fick tornet sin utformning.

Klosterbyggnaderna norr om kyrkan tillkom också under 1200-talet.

1388 härjades Dalby av en stor brand som var förödande för kyrka och kloster.

Reformationen kom 1536 och då förlänades kyrka och kloster till olika profana ägare. De dyrbara medeltida inventarierna konfiskerades och under 1600-talet revs absiden på Karl den XI:s befallning. Även det norra sidoskeppet rasade samman. Förödelsen fortsatte och 1758 restaurerades kyrkan och den fick då sitt nuvarande, lite knubbiga utseende. Av den ursprungliga kyrkan återstår idag knappt hälften.

Under 1900-talet genomfördes ett flertal restaureringar.

2010 firade kyrkan sitt 950 års jubileum.

Texten om Dalby kyrka är skriven av Anita Larsson.

Litteratur för vidare studier:

Locus celebris. Dalby kyrka, kloster och gård. Red. Stephan Borgehammar och Jes Wienberg, Makadam förlag & Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet: Göteborg, 2012.

Dalby kyrka. En plats i historien. Red. Anita Larsson, Historiska Media: Lund, 2010.

 

Guidning

För att göra ditt besök i Dalby kyrka ännu mer intressant finns det möjlighet att boka en Guidad tur för större och minre grupper. Boka in din guidning hos Bianca på expeditionen!