Dalby kammarkör uppstart 26 augusti

Dalby kammarkör är en blandad kör med avancerade sångare som bildades 2006 av sin nuvarande dirigent Anita Andersson, och består av ett trettiotal sångare. Kören övar på måndagar kl 19-21.00. Provsjungning!

Kören är en konsertkör på relativt avancerad nivå, och framför både äldre och nutida verk, främst sakrala. Anita Andersson har målmedvetet utvecklat kören både vad gäller musikalisk bredd och kvalitet, svårighetsgrad, precision och körklang. I detta syfte var kören under en period indelad i två halvor, den ena med fokus på nutida musik och den andra på renässansmusik. Den senare etablerades såsmåningom som en ”projektkör”, Collegium Vox Humana”, med ett 15-tal sångare, de flesta från kammarkören, som framför renässansmusik, främst i Skåne. Efter att de första åren huvudsakligen ha sjungit a cappellaverk har kören utvecklat samarbete med både lokala och internationella musiker, och framför även större verk med orkester och solister.

Ur körens repertoar genom åren, kan nämnas:

J S Bach: Mässa i h-moll (2021 och 2024) med tidstrogna instrument

G. P. da Palestrina: Missa Brevis

A. Circone: A sacred Mass for Choir and Percussion (samarbete med Slagverksensemble från Kulturskolan i Lund)

J. S. Bach: motetterna Lobet den Herrn, Ich lasse dich nicht och Jauchzet dem Herrn, alle Welt

J. S. Bach: Johannespassionen (påsk 2015 och 2016) med tidstrogna instrument

G. F. Händel: Dixit Dominus (för kör, orkester, solister; inom Lund Choral Festival)

Carl Nielsen: Tre motetter

Verk av William Byrd, G. P. da Palestrina, Javier Busto, Eric Whitacre, Morten Lauridsen, Knut Nystedt, Sven-David Sandström, John Rutter, men även nordisk körlyrik (Wikander, Stenhammar, Åhlén m. fl.) och klassiska spirituals arrangerade av Moses Hogan.

 Dalby kammarkör har också samarbetat med lokala Skånetonsättare.

Till Dalby kyrkas 950-årsjubileum komponerade Ulrika Emanuelsson motetten Crux Fidelis, tillägnad Dalby kammarkör, som uruppfördes i Dalby kyrka 2010. Detta verk finns med på körens första CD-skiva som innehåller ett urval ur körens repertoar, och gavs ut våren 2014.

År 2013 uruppfördes Cry, beautiful av Henrik Dahlgren, skriven till Dalby kammarkör, i Dalby kyrka, och även senare i Lunds domkyrka.

Till sitt 10-årsjubileum 2016-17 beställdes ett verk av Malmökompositören Rolf Martinsson, som även skrivit Lukaspassionen (text ur Lukasevangeliet samt av Göran Greider) en beställning från alla Sveriges stift; samt musik till invigningen av Malmö Live 2015. Uruppförandet av det nyskrivna verket samt Martinssons Lukaspassionen skedde i Dalby kyrka 25-26 mars 2017.

Till återöppnandet av Dalby kyrka, september 2023 (efter en omfattande renovering), uruppförde kören beställningsverket Lucis Creator Optime av kompositören Staffan Storm för blandad kör och orgel.

För att spänna bågen har kören haft ett stort antal konsertutbyten med andra körer, och sjungit i bl a Växjö, Lunds, och Roskildes domkyrkor, samt besökt flera församlingar runtom i Skåne och Halland. Under Allhelgonahelgen 2015 medverkade kören i högmässor i Slottskyrkan i Stockholm, och i Tyska kyrkan i Gamla Stan. Kören har också medverkat med konserter inom Lund Choral Festival som genomförs vartannat år och även i de ”mindre” körveckor som anordnas i Lund under mellanliggande år.

Den första större utlandsresan gjordes våren 2015 till Cambridge, där kören förutom en egen konsert i Great St. Mary´s-katedral även sjöng i ett par gudstjänster.

I maj 2016 reste kören till Prag och sjöng dels vid två konserter, den ena i S:t Nicholas-kyrkan, samt gemensamt med lokala körer i Salvator-kyrkan. Kören medverkade även vid gudstjänster i S:t Vituskatedralen och i kyrkan Lady of the Snow.

Genom åren har Anita Andersson haft ett samarbete med körsångspedagogen Hilary Jones från London, som haft workshops med kören vid ett flertal tillfällen, även under visiten i Cambridge.

För att ytterligare utveckla körklang, tolkning och uttryck arrangerade kören en tvådagars körworkshop/master class under 2017 med en av Sveriges bästa körer, Eric Ericsons kammarkör och dess ledare professor Fredrik Malmberg. Första dagen gavs det en gemensam körkonsert med Eric Ericsons kammarkör, vid vilken Dalby kammarkör uruppförde beställningsverket av Rolf Martinsson. Lukaspassionen av Rolf Martinsson uppfördes av Dalby kammarkör den andra dagen i Dalby kyrka, med orkester och solister.

Vill du veta mer om Dalby kammarkör, gå gärna in på hemsidan: https://dalbykammarkor.se/

 

 

 

Konserten Nödrop för Ukraina, där Dalby Kammarkör stod som värd.
En kör från Budapest, Ungern: Wekerle-Gesualdo Chamberchoir