Meny

Begravning

Döden är en del av livet. Vi vet att det är så, även om vi kanske ogärna tänker på det. Därför kommer ofta bortgången av en närstående som en chock för oss.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Det kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokala för begravningscermoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Vänta gärna ett par dagar med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, med vår församling och eventuellt med en präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. I Dalby har vi församlingshemmet, Eginogården, som går bra att låna och ordna det själv eller få hjälp av en cateringfirma.

Tacksägelse i kyrkan En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den avlidne som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet av den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Kyrkans präster, diakon och diakoniassistent finns tillgängliga som ett stöd i denna process. I vår församling finns det också en sorgegrupp.

 

Malin Ehn

Malin Ehn

Dalby församling

Lokalvårdare, Kyrkogårdsförvaltning, Kyrkogårdsskötsel