Barn åk F-6

Körer för barn i dessa åldrar sjunger i Allaktivitetshuset i Kulturskolans regi.

Kulturskolans låg- och mellanstadiekörer

Barn från F-klass till klass 6 kan sjunga i Kulturskolans körer i Dalby Allaktivitetshus! Anmälan på www.lund.se/kulturskolan.