Elbesparing

Vi sänker värmen.

Daga församling kommer enligt beslut i kyrkorådet att sänka värmen i kyrkorna fr o m 27/11 2022. Temperaturen kommer att sänkas i Gryts församlingshem och Gåsinge tingshus fr o m 1/12. Verksamhet flyttas till Björnlunda församlingshem.
Värmen sänks även i del av Kyrkans hus fr o m 1/12.
Dessa åtgärder genomförs i syfte att minska elförbrukningen och gäller tills vidare.