Bröllop i kyrkan
Foto: Magnus Aronson /IKON

Vigsel och välsignelse

Information och bokningsförfrågan

VIGSEL ENLIGT SVENSKA KYRKANS ORDNING

För att vigseln ska vara giltig behöver båda vara svenska medborgare. Minst en i brudparet ska vara medlem i Svenska kyrkan.

Ni behöver beställa rätt blanketter:

  • Intyg hindersprövning beställs hos Skatteverket (öppnas i nytt fönster). Efter er ansökan om hindersprövning skickas två intyg till er, hindersprövning och intyg om vigsel.
  • Vigselblankett beställs hos församlingsexpeditionen i Sverige. För att hitta din församling, klicka här (öppnas i nytt fönster). Blanketten gäller i fyra månader.

Vigselsamtal med präst ska äga rum före vigseln. Då lär vi känna varandra och går igenom ordningen för vigselgudstjänsten. Vid detta samtal ska ni lämna de papper ni fårr från Skatteverket och er församling i Sverige. Kontakta kyrkoherde Anders Roos, tel +46 70 27 28 323.

VÄLSIGNELSE

Är ni vigda borgerligt kan vi erbjuda er en kyrklig välsignelse. Välsignelse är snarlik en vigsel.

VIGSELPLATS

Vigsel och välsignelse äger rum efter överenskommelse.

KOSTNAD

Svenska kyrkans församlingar utomlands är till största delen självförsörjande och får bara i liten utsträckning del av kyrkoavgiften från Sverige. Därför tar vi ut en avgift för vigslar och välsignelser. När de hålls i kyrkan kostar det €700, och på andra platser tillkommer en skälig reseersättning.

ANDRA FÖRBEREDELSER

Önskar ni hjälp med andra förberedelser så finns det många företag här som kan hjälpa till, till exempel wedding planners, solister, frisörer och fotograf.

Förfrågan om vigsel och välsignelse

Vänligen fyll i formuläret.

Båda måste vara svenska medborgare för att ni ska få vigas i Spanien.

Ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket. När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg från Skatteverket.

Ni ordnar vigselblankett hos er hemförsamling.

Vi har tider för vigsel på fredagar och lördagar. Dag och tid bekräftas av vigselpräst.