Foto: Linda Mickelsson/IKON

När det oväntade inträffar

Kontakta oss

Vistelsen utomlands blir kanske inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi möta dig med stöd, samtal och besök.

Vi samarbetar med den svenska ambassaden i konsulära ärenden.
Är du i behov av akut hjälp kan vi fungera som samordnare.

Svenska kyrkan hjälper till med:

·         stöd och samtal

·         kontakt till konsulat, tolk, vård

·         hembesök

·         sjukhusbesök

·         fängelsebesök

·         stöd och hjälp vid dödsfall, sjukdom och olycksfall

·         stöd och hjälp vid kris och katastrof

 

Präst nås på telefonnummer +46 70 27 28 32 
Personal och volontärer är engagerade i verksamheten.

I akuta konsulära ärenden ring:
Sveriges konsulat i Malaga +34 952 604 383 
Sveriges ambassad i Madrid +34 917 02 20 00

UD:s nödjour +46 (0)8 405 50 05
Sweden Abroad