Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli medlem i Svenska kyrkan på Costa del Sol

Välkommen som medlem och läs mer om vad du får för ditt medlemskap!

För att Svenska kyrkan på Costa del sol ska kunna finnas och fortsätta att utveckla verksamheten är det viktigt att det finns medlemmar! Som medlem är du dels med och bidrar ekonomiskt men har också möjlighet att påverka och göra din röst hörd på stämman.
Varför ska jag vara medlem i Svenska kyrkan på Costa del Sol?

-för att du vill ha kvar en svensk kyrka på Costa del Sol
-för att du vill kunna vigas och döpa barn eller barnbarn enligt svenska kyrkans ordning.
-för att du vill ha någonstans att vända dig i livets "gränssituationer"; födelse, död, sorg och förtvivlan
-för att du vill stödja det sociala arbete kyrkan utför
-för att du vill fira påsk, midsommar, lucia och andra högtider traditionsenligt
-för att här finns ett lyssnande öra som också ha tystnadsplikt
-för att du behövs, och vårt starkaste behov är just att behövas. Vi behöver dig!

Utsänd personal (präst och diakonassistent) betalas från Svenska Kyrkan i Utlandet, dvs. av kyrkoavgifter i Sverige. Alla övriga kostnader (lokalanställd, verksamhet, diakoni, drift och underhåll) betalas av den lokala kyrkoförsamlingen. 

Medlemsavgiften per år är 20€/person (barn följer förälder), 10€/student och  150€ /företag.

Medlemsavgiften kan betalas in kontant i cafékassan eller till Bankinter, Fuengirola: Skriv gärna med er mailadress om ni betalar via banken.

Kontonummer: 0128 0796 1401 0230 5565
IBAN: ES78 0128 0796 1401 0230 5565
BIC: BKBKESMM

Tack för att du är med och gör kyrkan levande tillsammans med oss.

   

Bild: Paco Esteban/www.accionreaccion.es