Att bli medlem

Varmt välkommen med ditt engagemang!

Svenska kyrkan på Costa del Sol är liksom alla utlandsförsamlingar beroende av sina medlemmar. Förutom att bidra med ditt engagemang och ekonomiskt har du möjlighet att påverka verksamheten och göra din röst hörd på Kyrkostämman.

Varför vara medlem i Svenska kyrkan på Costa del Sol?

  • För att du vill att Svenska kyrkan ska finnas på Costa del Sol.
  • För att du vill att vigslar och dop enligt Svenska kyrkans ordning skall finnas tillgängliga här.
  • För att du vill stödja det sociala arbete kyrkan utför.
  • För att du skall ha ett café med fika i kyrkan.
  • För att du vill fira påsk, midsommar, lucia och andra högtider traditionsenligt.
  • För att här finns ett lyssnande öra som också har tystnadsplikt.
  • För att du behövs. Vi behöver dig!

Alla kostnader som verksamhet och drift av fastighet finansieras av medlemmarna i Svenska kyrkan på Costa del Sol.

Kyrkoavgiften i Sverige betalar utsänd personal, som t ex präst.
Kyrkans lokaler ägs av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften per kalenderår höjs till 30€ för 2023. Barn under 18 år blir medlemmar utan kostnad om deras förälder/rar har medlemskap och anmäler barnen som medlemmar.

* Medlemsavgiften betalas kontant i cafékassan

* eller till Bankinter i Fuengirola
Kontonummer: 0128 0796 1401 0230 5565
Betalningsmottagare: Iglesia Sueca en Costa del Sol
                                     Av. Alcalde Clemente Díaz Ruiz 4
                                     ES-29640 Fuengirola
IBAN: ES78 0128 0796 1401 0230 5565
BIC: BKBKESMM
OBS - det är viktigt att ange din e-postadress i meddelandefältet!
Om du gör en banköverföringar via internet, skriv e-postadressen med (a) alltså inte med @ eftersom specialtecken inte godkänns.

* möjligen med Swish. Eftersom det är krångligt att bokföra alltför många konton, bör detta helst undvikas - så stäm första av med kassören angående detta alternativ. Kostnaden blir i så fall minst 300 SEK med Swish till 123 203 04 50. Meddelande med din e-postadress gäller även för detta alternativ.

Tack för att du är med och ger Svenska kyrkan möjlighet att finnas på Costa del Sol!