Att bli medlem

Varmt välkommen med ditt engagemang!

Svenska kyrkan på Costa del Sol är liksom alla utlandsförsamlingar beroende av sina medlemmar. Förutom att bidra med ditt engagemang och ekonomiskt har du möjlighet att påverka verksamheten och göra din röst hörd på Kyrkostämman.

Varför vara medlem i Svenska kyrkan på Costa del Sol?

  • För att du vill att Svenska kyrkan ska finnas på Costa del Sol.
  • För att du vill att vigslar och dop enligt Svenska kyrkans ordning skall finnas tillgängliga här.
  • För att du vill stödja det sociala arbete kyrkan utför.
  • För att du skall ha ett café med fika i kyrkan.
  • För att du vill fira påsk, midsommar, lucia och andra högtider traditionsenligt.
  • För att här finns ett lyssnande öra som också har tystnadsplikt.
  • För att du behövs. Vi behöver dig!

Alla kostnader som verksamhet och drift av fastighet finansieras av medlemmarna i Svenska kyrkan på Costa del Sol.

Kyrkoavgiften i Sverige betalar utsänd personal, som t ex präst.
Kyrkans lokaler ägs av Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet.

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften per kalenderår är 20€/vuxen (barn följer förälder), 10€/student och  150€/företag.

* Medlemsavgiften betalas kontant i cafékassan

* eller till Bankinter, Fuengirola: Kontonummer: 0128 0796 1401 0230 5565
IBAN: ES78 0128 0796 1401 0230 5565
BIC: BKBKESMM
Det är viktigt att du i meddelandet anger din e-postadress om betalning görs via bank.

* eller med Swish. Det går att betala 200 SEK med Swish till 123 203 04 50. Meddelande med e-postadress gäller även för detta alternativ.

Tack för att du är med och ger Svenska kyrkan möjlighet att finnas på Costa del Sol!