Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli medlem i Svenska kyrkan på Costa del Sol

Välkommen som medlem! Här kan du läsa vad du får för ditt medlemskap.

Svenska kyrkan på Costa del sol är som alla utlandsförsamlingar beroende av sina medlemmar. Förutom att bidra med ditt engagemang och ekonomiskt har du möjlighet att påverka verksamheten och göra din röst hörd på Kyrkostämman.

Varför vara medlem i Svenska kyrkan på Costa del Sol?

  • För att du vill att Svenska kyrkan ska finnas på Costa del Sol.
  • För att du vill kunna vigas och låta döpa enligt Svenska kyrkans ordning.
  • För att du vill stödja det sociala arbete kyrkan utför.
  • För att du vill fira påsk, midsommar, lucia och andra högtider traditionsenligt.
  • För att här finns ett lyssnande öra som också har tystnadsplikt.
  • För att du behövs. Vi behöver dig!

Alla kostnader som verksamhet, diakoni, lön till lokalanställd, drift och underhåll betalas av den lokala kyrkoföreningen.
Personal som präst och assistent betalas av kyrkoavgifter i Sverige.

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften per år är 20€/vuxen (barn följer förälder), 10€/student och  150€/företag.

Medlemsavgiften betalas kontant i cafékassan eller till Bankinter, Fuengirola: Kontonummer: 0128 0796 1401 0230 5565
IBAN: ES78 0128 0796 1401 0230 5565
BIC: BKBKESMM
Skriv gärna din e-postadress om betalning görs via bank.

Tack för att du är med och gör kyrkan levande tillsammans med oss!