Kyrkorådet

Ett tillfälligt kyrkoråd har bildats av kyrkoherden

Ledamöter


Anssi Lakomaa, ordförande

Mathias Friman, vice ordförande

Thorbjörn Andersson Moradi, ledamot

Peter Hellgren, kyrkoherde