Kyrkorådet

Kyrkorådet väljs vid årsstämman och har ansvar för omsorgen om församlingen och dess grundläggande uppgift. Justerade protokoll finns att läsa i en pärm i kaféet.

Helena Idsäter, ordförande
Mathias Friman, vice ordförande  
Kerstin Nordstrand, kassör 
Annika Appel, sekreterare  
Anders Stenbäck, ledamot 
Ingrid Rosanna Ågren, ledamot
Nahida Jansson, ledamot
Anders Roos, kyrkoherde och självskriven ledamot

Abbe Chatal, ersättare 
Bambi Elinsdotter Oscarsson, ersättare 
Grete Klavenes, ersättare