Kyrkorådet

Sedan stämman den 28 februari 2021 har vi ett nytt kyrkoråd. Vissa punkter ajournerades till 28 mars, då bl a kyrkorådets ledamöter kompletteras och därefter konstitueras rådet om. Info kommer att uppdateras.

Ledamöter


Mikael Perman, ordförande

Lars Banér, vice ordförande

Cecilia Adolfsson, sekreterare

Helen Carlesjö, kassör

Rosita Wijkander, ledamot

Anders Stenbäck, kyrkoherde